Playlist – Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi…

By giangthuyvan

Nhiều khi thấy mình cô đơn đến mệt mỏi, sao đi làm mệt thế, sống vất vả thế, sao thở thôi cũng nhọc thế…

Thế nhưng thực sự, chẳng phải là nhờ những ngày như thế này thì những niềm vui mới đáng quý hay sao? Nếu không có những lúc lắng lo, làm sao có được cái thở phào của hạnh phúc.

Cô đơn chẳng sao hết, càng cô đơn bây giờ thì sau này sẽ càng hạnh phúc thôi, bởi chỉ có người cô đơn mới hiểu được “Một mình” buồn đến thế nào, và vì thế, người ta sẽ rất trân trọng hạnh phúc.

Cái gì chúng ta trân trọng, sẽ ở cạnh ta mãi.

Vậy đi

Hãy coi những phút cô đơn này là bình yên bé nhỏ

Lòng không buồn, không vui

Vậy là bình yên.

Post a Comment