Nếu Radio – Thử là em đi, để em biết anh nhớ anh đến nhường nào…

By giangthuyvan

 Người ta luôn cười, là vì người ta đã cất nước mắt đi một nơi khác rồi.

Người ta luôn lạc quan, là vì người ta đã trải qua những việc quá bi thương, tới mức không còn gì có thể làm người ta đau hơn nữa.

Người ta luôn ổn, vì chẳng có lúc nào người ta thật sự hạnh phúc cả.

Người ta luôn mạnh mẽ, là vì người ta yếu đuối tới mức không dám để người khác thấy mình yếu đuối.

Trên đời này có những người như thế đấy…

 

Post a Comment