Nếu Radio – Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

By giangthuyvan

Em nghĩ rằng, ai đi qua được thương nhớ thì cũng sẽ quên được nhau thôi… Nhưng vốn dĩ, để đi qua được hết chiều dài nỗi nhớ thì không phải ai cũng làm được, nếu không muốn nói là không thể… Em có thể đi qua tình yêu, nhưng nỗi nhớ sẽ vẫn cứ vây bám em mãi…

BTV: Giang Thùy Vân
MC: Greeny

Post a Comment